Skanowanie, laminowanie

SKANOWANIE

Slajdu

zł/szt.

1,50

Zdjęcia

zł/szt.

1,50

Kliszy 35 mm (pojedynczego zdjęcia)

zł/szt.

5,00

Kliszy 35 mm (cała klisza 36 zdjęć)

zł/szt.

15,00

LAMINOWANIE

A6

zł/szt.

1,00

A5

zł/szt.

1,50

A4

zł/szt.

2,00

A3

zł/szt.

2,50